Doe een aanvraag projectfinanciering

Voor medewerkers van het UMC Utrecht is het mogelijk om projectfinanciering aan te vragen.

Het projectenbeleid van Vrienden UMC Utrecht richt zich inhoudelijk op een selectie van projecten die aansluiten bij de speerpunten van het UMC Utrecht en onze statutaire geefdoelen: onderzoek, zorginnovatie en patiëntenwelzijn. Hierbij staat het nut voor de patiënt centraal. Tevens kijken wij scherp naar een goede verdeling van de projecten over verschillende ziektebeelden, het totaal te werven bedrag, het wervend vermogen van de aanvrager en de eigen bijdrage van de divisie.

Op dit moment is er geen call open voor het indienen van een aanvraag.

Neem bij vragen contact op via vrienden@umcutrecht.nl of 088-7561010

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail