Bedhoodie: meer privacy voor oncologiepatiënten

Aanvrager: drs. Nicole Plum, projectleider patiëntenperspectief Cancer Center

Bent u wel eens per bed door een ziekenhuis vervoerd? Dan kunt u zich vast voorstellen dat veel patiënten zich in die situatie behoorlijk opgelaten voelen. Als u kwetsbaar bent, misschien nog suf en gekoppeld bent aan apparatuur of een infuus is privacy extra belangrijk. Datzelfde geldt als u op zaal ligt. In deze situaties helpt de Bedhoodie.

bedhoodie

Status

Totale projectkosten: € 26.120,-
Nog nodig: € 25.920,-

Doneer

De bedhoodie is een gebruiksvriendelijke beweegbare kap die op het bed te bevestigen is, een soort cocon. Door het gebruik van de bedhoodie kunnen patienten zelf kiezen voor meer of minder privacy op de momenten dat zij daar behoefte aan hebben. 

Waarom is de bedhoodie zo belangrijk? 

De bedhoodie biedt de patiënt privacy op de momenten dat dit voor hen nodig is. Zo beschermt hij de patiënt tegen ongewenste inkijk en is deze te gebruiken op zowel de verpleegkamer als tijdens verplaatsen door het ziekenhuis. Zeker in dit laatste geval heeft deze kap veel voordelen. Op gebied van privacy, maar ook op gebied van bescherming tegen tocht, geluid en licht.

In de brainstorm fase is samen met patiënten, de TU Delft en zorgverleners het concept van de bedhoodie bedacht voor het UMC Utrecht Cancer Center. Dit is een veelbelovend concept waar de patiënt enorm profijt van zal hebben. Daarom willen wij dit graag  door ontwikkelen tot een prototype, zodat we deze kunnen testen in de praktijk.

‘Het concept van de bedhoodie bestaat nog niet in de zorg, ook niet in het buitenland. Dit zou een primeur zijn voor het UMC Utrecht,’ aldus initiatiefnemer Nicole Plum. Het UMC Utrecht Cancer Center wil hiermee voorop lopen passend bij de zorgvisie van gastvrije zorg. 

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail