Bedhoodie: meer privacy voor oncologiepatiënten

Aanvrager: drs. Nicole Plum, projectleider patiëntenperspectief Cancer Center

Bent u wel eens per bed door een ziekenhuis vervoerd? Dan kunt u zich vast voorstellen dat veel patiënten zich in die situatie behoorlijk opgelaten voelen. Als u kwetsbaar bent, misschien nog suf, misschien aan apparatuur of infuus gekoppeld bent, is privacy extra belangrijk. Datzelfde geldt als u op zaal ligt. De bedhoodie helpt patiënten in situaties waarin zij zich willen terugtrekken. Het is een kap die u over het hoofdeinde van het bed een eind dicht kunt trekken.

bedhoodie

Status

Totale projectkosten: € 26.120,-
Nog nodig: € 25.920,-

Doneer

De bedhoodie is een gebruiksvriendelijke en sympathieke vorm van een soort cocon. De cocon bestaat uit een op het bed te bevestigen, beweegbare kap die de patiënt naar wens kan uitklappen. Patiënt kunnen zo zelf kiezen voor meer privacy.

Waarom is de bedhoodie belangrijk? Wat betekent dit voor de patiënt?

“De kap beschermt de patiënt tegen ongewenste inkijk en geluid en is te gebruiken op de verpleegkamer, maar ook tijdens het verplaatsen van de patiënt door het ziekenhuis. Zeker bij dat laatste heeft deze kap veel voordelen, op gebied van privacy maar ook op gebied van bescherming tegen tocht, geluid en licht. Kortom, dit is een veelbelovend concept dat we graag willen door ontwikkelen en testen in de praktijk. Een dergelijk concept bestaat op dit moment nog niet in de zorg, ook niet in het buitenland. Dit zou een primeur zijn voor het UMC Utrecht, ” aldus initiatiefnemer en trekker Nicole Plum.

In een brainstorm fase (service design onderzoek) is samen met patiënten, de TU Delft en zorgverleners is het concept van de bedhoodie bedacht voor het UMC Utrecht Cancer Center. Dit concept willen wij graag uitwerken tot een prototype om vervolgens te testen in de klinische praktijk. Een prototype wordt gemaakt door de afdeling medische technologie & klinische fysica van het UMC Utrecht.

Het UMC Utrecht Cancer Center wil hiermee voorop lopen passend bij de zorgvisie van gastvrije zorg. Om het prototype te kunnen maken en testen in het Cancer Center is ruim 25.000 euro nodig is.

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail