Vrienden UMC Utrecht & ANBI

Vrienden UMC Utrecht  is de goede doelen organisatie van het UMC Utrecht en werft financiering voor projecten die bijdragen aan vernieuwingen en verbeteren van de zorgkwaliteit in het UMC Utrecht (voor patiënten > 18 jaar). 

 

Vrienden UMC Utrecht richt zich op particulieren, vermogens- en familiefondsen, bedrijven, service- en sportclubs en bevriende stichtingen. Er zijn vier geefdoelen:

  • medisch wetenschappelijk onderzoek
  • zorginnovatie en vernieuwing
  • welzijn voor patiënten
  • onderwijs gerelateerde projecten

Vrienden UMC Utrecht  & Vrienden WKZ zijn twee aparte merken van de Stichting Vrienden UMC Utrecht.

 

 

 

 

 

 

De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Schenken aan Vrienden UMC Utrecht kan hierdoor fiscaal gunstig zijn. Meer informatie over ANBI's en giften vindt u op www.belastingdienst.nl.

De organisatie

De Stichting Vrienden van het UMC Utrecht bestaat uit en een Raad van Toezicht en een eenhoofdig bestuur. Deze functies zijn onbezoldigd. De bestuurder werkt nauw samen met het team Fondsenwerving en de afdeling Financiële administratie van het UMC Utrecht. De medewerkers van deze afdelingen zijn in dienst van het ziekenhuis. De Stichting kent verder twee dochterstichtingen (Elisabeth von Freyburg Stichting, Sophie Bueninck Stichting). Er is een Comité van Aanbeveling en een Medical board (wetenschappelijke commissie). Beiden zijn onbezoldigd. 

Klik hier voor de hele organisatie


Beleidsplan en financiële verantwoording

Ieder jaar wordt er een fondsenwervingsplan gemaakt, waarin doelstellingen en activiteiten van het komende jaar worden beschreven. De uitvoering van het plan ligt bij het team fondsenwerving. Hieronder treft u het jaarplan 2016 aan. 

Jaarplan 2016

Ieder jaar wordt er verantwoording afgelegd middels een Jaarrekening en Jaarverslag, met goedkeuring van de accountant. Hieronder treft u het Jaarverslag 2016, Jaarverslag 2014, Jaarverslag 2013, het Jaarbeeld 2012/2012 en het Jaarverslag 2012 aan. 

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail